Buku

Islamic Golden Stories

Para Pemimpin yang Menjaga Amanah
By Ahmad Rofi' Usmani

Islamic Golden Stories (2016) menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam menjaga amanah. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari kisah-kisah para khalifah Islam yang senantiasa menjalankan kekuasaannya secara amanah. Simak pimtarnya berikut ini untuk mengenal lebih dalam keteladanan mereka.

Siapa penulis buku ini?

Ahmad Rofi’ Usmani adalah lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga pernah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo, Mesir. Ia juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Nun Bina Muda Indonesia. Selain itu, ia juga seorang penerjemah, penyunting, penyusun dan penulis buku.

Beberapa karyanya antara lain Jejak-jejak Islam (2015), Makkah-Madinah (2011), Dari Istana Topkapi hingga Eksotisme Masjid Al-Azhar (2011), Kado Indah untuk Muslimah (2010), Muhammad: Sang Kekasih (2009), dan lain-lain.

Untuk siapa buku ini?

  • Para calon pemimpin masyarakat.
  • Dosen, guru dan kalangan akademisi yang menginginkan peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang amanah.
  • Pemerhati sejarah.
Islamic Golden Stories

Kisah-kisah teladan para pemimpin yang amanah

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan suatu pokok yang sangat penting.

Dalam khotbah pada saat haji perpisahan (wada’), Rasulullah Saw berpesan kepada setiap orang yang menerima amanah dari orang lain atau masyarakat agar menunaikannya dengan baik.

Buku ini menjelaskan tentang pentingnya menjalankan amanah sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. 

Dalam pimtar ini Anda akan mempelajari kisah-kisah para khalifah yang menjalankan kekuasaannya dengan cara berpegang teguh pada amanah yang bersumber dari Allah Swt.

Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari antara lain:

  • siapa khalifah yang justru menolak amanah jabatan;
  • bagaimana cara Al Mu’tahid menghadapi kritikan rakyatnya yang awam;
  • bagaimana cara memutuskan sesuatu dengan tepat;
  • mengapa ulama pada masa lalu berani menolak jabatan; dan
  • bagaimana cara cerdik seorang penguasa dalam menghadapi rakyatnya yang curang.
<
>
1 dari 7
Baca di Pimtar App Beli Buku Ini
Buku
Fachmy Gasofa
+ 30 Pesan Inspiratif untuk Menghebatkan Masa Mudamu
Buku
Tim Tempo
Metamorfosis Jalan Raya Pos Daendels
Buku
Viktor E. Frankl
Pencarian Makna Hidup
Buku
Alberthiene Endah
Kisah Perjuangan Meraih Penghasilan 1 Juta Dolar di Usia 26 tahun
Buku
Brad Stone
Jeff Bezos dan Era Amazon
Buku
Tempo
Politik Santun di antara Dua Rezim